luchtverwarming luchtkanalen reiniging luchtkanalen
luchtkanalen reinigen kanalen luchtverwarming

Reiniging luchtkanalen reinigen


Hoe worden luchtkanalen gereinigd ?


De toegepaste reinigingstechniek hangt af van het materiaal waaruit het luchtkanalennet is vervaardigd.

Dit kan in beton, steen, hout, gyproc, eternit (asbest), metaal of glaswol met aluminium bekleding aan de buitenzijde, alsook luchtkanalen inwendig bekleed met een aluminiumlaag.


De reiniging gebeurd middels krachtige stofzuigers met lange luchtaanzuigslangen en grote borstels. Via elke roosteropening wordt een gedeelte van het traject, dat de opgewarmde lucht aflegt, gereinigd. Daar waar nodig en mogelijk, worden inspectie-reinigingsluiken geplaatst om een algehele correcte fysieke manuele reiniging te garanderen.


* Ontstoffing + reiniging van roosterbakken + roosters


* Ventilator + ventilatorhuis worden ontdaan van aangekoekt vuil welke doorheen de woning wordt geblazen.


Speciale aandacht dient besteed te worden wanneer de luchtkokers in eternit-buizen zijn. Het vrijkomen van asbestdeeltjes is hierbij zéér gevaarlijk. In dit geval wordt na de reiniging een adhesive afwerkings-laklaag (soort fixateur vernislaag) gespoten middels druk om een perfecte nieuwe binnenkant van de kokers / luchtkanalen te bekomen. De gladde afwerking zorgt ervoor dat de gegenereerde warme lucht geen loszittende partikels, pollen, gisten, schimmels of dergelijke in de atmosfeer van de leefruimte blaast.


Voorheen werd veelal de luchtverwarmingsinstallatie vervangen bij slijtage, veroudering of defekt zonder om te kijken naar het medium welke zorgt voor het transport van de warme lucht. Hierdoor wordt opmerkelijk economischer gestookt, echter blijft de uitgeblazen lucht nog altijd vuil en bezoedeld van stofconcentraties en dergelijke meer.


Door de jaren heen werd steeds meer melding gemaakt van alleenstaande gezondheidsklachten ; astma, bronchitis en andere ademhalingsgerelateerde aandoeningen.


Het gaat eenvoudig weg niet op om een performante nieuwe warmeluchtgenerator te laten plaatsen zonder het transport van de verwarmingslucht onder de loep te nemen. Indien de staat van de luchtkanalen, luchtkokers dermate slecht is kan geopteerd worden om de kanalen te vervangen. Bijvoorbeeld in kruipkelders of installaties waarbij de luchtleidingen toegankelijk zijn.


Speciale aandacht dient ook besteed te worden aan het aanzuigkanaal. Dit is de grootste rooster van de installatie waar de afgevoerde lucht rechtstreeks naar de installatie gaat. Dit kanaal dient ten allen tijde proper gehouden te worden. Immers zuigt dit kanaal alle vervuiling in de woning / leefruimte op en verstopt dit snel het luchtfilter in de warmeluchtgenerator, warmeluchtblazer.


Andere aandachtspunten zijn mogelijks verse luchtname roosters die lucht aanvoeren van buitenaf. Dit is een energieverslindende techniek welke niet meer economisch interessant is en afgesloten dient te worden.


Kanalen met glaswolbekleding binnenin dienen zeer omzichtig gereinigd te worden. Deze kanalen moeten voorzien worden van een fixerende vernislaag. Bij plaatsing van een nieuwe warmelucht generator zorgt de ventilator ervoor dat een continue stroom van loszittende deeltjes glasvezel in de leefruimte geblazen wordt, wat zéér nefast is voor de algehele luchtkwaliteit.


BEKNOPT :


Prijszetting voor reiniging van de luchtkanalen hangt af van volgende factoren :


* Aantal roosters in de woning.

* Materiaal waaruit het luchtkanalennet is opgebouwd.

* Al dan niet gebruikte glaswolbekleding binnenin de kokers.

* Roosters in plafond / muur / vloer.

* Ouderdom installatie en luchtkanalen.

* Toegankelijkheid installatie


Vernieuwing luchtkanalen : Op bestek

Fixeren isolatiebekleding binnenin de kokers : Op bestek

Luchtkanalen in kruipkelder (vernieuwen of luchtdicht maken) : Op bestek


Verwijderen stofconcentraties – pollen – gisten – schimmels – ongedierte uit de luchtkanalen van Uw luchtverwarming.

Desinfecteren kanalen met anti-bacterieel product in luchtkokers/roosters.

Het schoonmaken van de luchtverwarmingskanalen is heel belangrijk voor de luchtkwaliteit. Schimmels en bacteriën zullen hierdoor verdwijnen.


Best laat U de luchtkanalen in uw woning om de 5 jaar reinigen door een specialist.


U kunt bij ons terecht voor het professioneel reinigen, herstellen of vervangen van luchtkanalen.


We kunnen elk type kanaal reinigen ; rond, vierkant, klein, groot, vettig en stoffig.


Bij het schoonmaken van de luchtkanalen van Uw luchtverwarming gebruiken we krachtige stofzuigers met borstels. Dit zorgt er direct voor dat de bacteriën, schimmels

en stof direct in een filterzak opgevangen worden. Op deze manier zijn de kanalen weer volledig proper.


Achteraf wordt een anti-bacterieel produkt in de luchtverwarmingskanalen gespoten. Waardoor de kanalen zuiver zijn. Geen stof, pollen, gisten, schimmels en ongedierte meer.


Met jarenlange ervaring en expertise in luchtverwarming, zijn wij de ideale partner als het gaat om het inspecteren, reinigen, herstellen of vernieuwen van de luchtkanalen in Uw kruipruimte of kelder voor Uw luchtverwarming.
lucht kanalen reiniging luchtverwarming luchtkanalen camerainspectie luchtkanalen


proper maken luchtkanalen

lucht kanalen reiniging luchtverwarming luchtkanalen

lucht kanalen proper luchtverwarming luchtkanalen

luchtkanalen reiniging luchtverwarming luchtkanalen camerainspectie luchtkanalen

controle luchtkanalen camera reiniging luchtverwarming
Usimex Luchtverwarming
Robert Dansaertlaan 236, 1702 Groot-Bijgaarden
usimex@telenet.be
02/466.01.21